top of page

Trinus Riemersma

Trinus Riemersma (Ferwert, 1938 - Leeuwarden, 2011) was een van de belangrijkste Friese schrijvers. Voor zijn werk ontving hij twee keer de Gysbert Japicxpriis, de hoogste Friese onderscheiding voor

oorspronkelijk Fries literair werk. Drie van zijn romans zijn in hetNederlands vertaald: Fabryk  (Fabriek), Minskrotten-Rotminsken (De verwoesting van Leeuwarden) en Nei de klap (Na de klap).

Riemersma was docent en hoofd van de opleiding Frysk aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL). Daarnaast was hij medeoprichter van Uitgeverij Venus en werkte hij als columnist voor de Leeuwarder Courant.

Trinus Riemersma
bottom of page